#LoctiteВтораШанса

КАЖИ ДА НА ДАВАЊЕ #ВТОРАШАНСА

КАЖИ НЕ НА ОТПАД

Познато е дека создавањето отпад  е значително зголемено низ целиот свет.  Според WWF, секоја година создаваме огромни 2,21 милијарди тони отпад.

КАЖИ ДА на поправките и повторното користење

Во Loctite, ние веруваме дека  на старите и скршени работи треба да им се даде втора шанса. Пред да ги фрлите, запрашајте се дали можете да ги поправите? Време е да почнеме да ги цениме своите работи, наместо постојано да размислуваме што да купиме следно.

КАЖИ ДА за #LoctiteВтораШанса

Секој може да придонесе со давање втора шанса на старите и скршени работи. Секој спасен предмет е важен, бидејќи тоа значи еден предмет помалку во отпад. Што чекате? Доволна е само една капка Loctite.